ผลการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสพท.ชม.1 ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า

(1/1)

admin:
ผลการแข่งขันกิจกรรมที่นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็กชนะเลิศระดับอำเภอและระดับสพท ชม.เขต1 และเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคเหนือที่ จ.นครสวรรค์ 15-17 ธ.ค.52 

 รายการที่1  การวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่ 1 ด.ญ.กัญญาณี  ศรีสม  ชั้น  ป.3

รายการที่  2  การวาดภาพระบายสี  ช่วงชั้นที่  2
ด.ญ.จิราภรณ์  บุญมี  ป.5

รายการที่  3  การวาดภาพระบายสีช่วงชั้นที่  3
ด.ญ.นุชรดี  ศรีสม

รายการที่  4  การวาดภาพไทยประเพณี  ด.ญ.ทวย  ลุงทุน

รายการที่  5  รวมศิลป์สร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  1

ด.ญ.หอม  ลุงอ่อน  ด.ช.หลง  ลุงกั่นนะ  ด.ช.ธีระภัทร์  ขัติวงศ์

รายการที่  6  รวมศิลป์สร้างสรรค์  ช่วงชั้นที่  2

ด.ช.ยุทธนา  ศรีกันธา  ด.ช.ธีระภัทร์  บุตรแก้ว  ด.ญ.หยก  ลุงยะส่วนรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ  ดังนี้

สร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติ  ช่วงชั้นที่1สร้างภาพด้วยวัสดุธรรมชาติช่วงชั้นที่ 3รวมศิลป์สร้างสรรค์ช่วงชั้นที่ 3Navigation

[0] Message Index